Xây dựng hệ thống thi hành án trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 14/02/2018
3,697 Read
307 Share
Năm 2017, hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền công dân, quyền con người của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Các lực lượng chức năng tiêu hủy 265 bánh heroin và tang vật vụ án trùm ma túy Tráng A Tàng và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Giải quyết hơn 95% số đơn khiếu nại, tố cáo

Năm 2017 là năm thứ hai hệ thống thi hành án dân sự thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao, ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp, hệ thống thi hành án dân sự đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Với những nỗ lực đó, công tác thi hành án dân sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (5,57% về việc và 19,67% về tiền), cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), song các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong số việc, số tiền cao hơn so với năm 2016 (tăng gần 19 nghìn việc và hơn 6 nghìn tỷ đồng). Công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nền nếp. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi những khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ.

Xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch, vững mạnh, phù hợp quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân”, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm, hướng tới tính hiệu quả, chất lượng.

Với quy định người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp tiếp công dân, kết quả đã có hơn 95% số đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết xong. Đáng chú ý là trong bối cảnh số việc và tiền tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp nhưng số việc khiếu nại, tố cáo giảm đã thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong công tác thi hành án dân sự.

Giải pháp đột phá

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của ngành, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết: Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, hệ thống thi hành án dân sự đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự.

Ðể đáp ứng yêu cầu trên, các cơ...
3,697 Read
307 Share
(335)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang