Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 07/12/2017
2,575 Read
183 Share
Sau 4 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã kết thúc chiều 7/12. Dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 54). Theo đó, HĐND thành phố giao UBND thành phố tham mưu trình HĐND thành phố xem xét, quyết định về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách thành phố hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu các Đề án: Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; huy động vốn đầu tư xã hội.

Ngoài ra, UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu các đề án, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình như Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, HĐND thành phố thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2018: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,3 – 8,5%; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.000 doanh nghiệp; giảm 1% tỷ lệ hộ...
2,575 Read
183 Share
(256)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang