Thường trực Ban bí thư yêu cầu ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng

Ngày đăng: 18/01/2019
2,660 Read
221 Share
Ông Trần Quốc Vượng đề nghị có giải pháp mạnh mẽ để làm cho "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái" ngày càng nhỏ hơn.

Sáng 18/1, phát biểu tại hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói ông có ba ấn tượng với ngành trong năm qua.

Trước hết ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương xây dựng các quy chế về chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo ông, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tích cực trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó; đặc biệt là xây dựng được quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Khẳng định năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng, làm cho "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái" ngày càng nhỏ bằng những giải pháp mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Theo ông Trần Quốc Vượng, trong công tác cán bộ phải giải quyết tốt mối quan hệ đức tài, lấy đức làm gốc.

"Người làm tổ chức phải công tâm, khách quan, còn cán bộ được bổ nhiệm cần có lòng tự trọng để thấy mình đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ hay không; nếu không đủ năng lực thì sẵn sàng từ chối. Làm được như vậy thì sẽ góp phần khắc phục được tình trạng chạy chức...

2,660 Read
221 Share
(265)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang