Khắc phục tình trạng chạy vào quy hoạch Trung ương khoá mới

Ngày đăng: 23/12/2018
3,463 Read
191 Share
Phó ban Tổ chức Trung ương cho biết, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược sẽ "không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn".

Hội nghị Trung ương 9, khoá XII khai mạc đầu tuần tới sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, kế thừa kinh nghiệm, cách làm của các nhiệm kỳ trước và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 11 triển khai công việc nêu trên, trong đó có một số điểm đổi mới căn bản.

Trước hết, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Trung ương Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng.

"Công việc này được tiến hành theo phương châm làm từng bước, đến đâu chắc đến đó. Lộ trình là quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Hội nghị Trung ương 9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư", ông nói.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Giang Huy

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Giang Huy

Điểm mới tiếp theo là đổi mới quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Quy hoạch lần này cũng được cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh theo quy định 90 của Bộ Chính trị khoá XII. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn từng chức danh cụ thể của Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước... 

Đồng thời, quy hoạch cũng bổ sung nội dung về cơ cấu, số lượng, đối tượng, cách làm theo hướng thống nhất và liên thông. "Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Còn quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước", ông Bình cho hay.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Đó cũng phải là người có hoài bão, khát vọng đổi mới vì sự phát triển đất nước.

"Lần này đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch, giữ vững nguyên...

3,463 Read
191 Share
(383)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang