Đưa tài chính, kinh tế vào môn Toán của học sinh phổ thông

Ngày đăng: 13/01/2018
2,933 Read
182 Share
Ngoài việc tinh giản những phần không cần thiết, môn Toán ở bậc học phổ thông trong chương trình mới sẽ có thêm các nội dung, gắn với xu hướng phát triển hiện đại của kinh tế, xã hội và những vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính…

Theo thông tin từ Ban Phát triển các chương trình môn học (Bộ GD-ĐT), ở chương trình phổ thông mới, môn Toán là môn học bắt buộc và được phân chia theo hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục hướng nghiệp.

Cụ thể, ở giai đoạn giáo dục cơ bản sẽ giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lý, quy tắc toán học cần thiết nhất làm nền tảng cho các bậc học tiếp hoặc sử dụng trong đời sống.

Đưa tài chính, kinh tế vào môn Toán của học sinh phổ thông

Ngoài việc tinh giản các nội dung không cần thiết, môn Toán trong chương trình mới sẽ được bổ sung thêm phần kiến thức về giáo dục tài chính, phát triển bền vững… (Ảnh minh họa: IT)

Ở giai đoạn giáo dục hướng nghiệp sẽ giúp học sinh hiểu được cái nhìn tổng quát về Toán học, vai trò và ứng dụng của môn Toán trong đời sống và những ngành nghề có liên quan đến toán học, để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này.

Ngoài ra, chương trình môn Toán sẽ được xây dựng tinh giản, chú trọng ứng dụng thiệt thực gắn với đời sống thực tế hay các môn học khác. Trong đó, nhấn mạnh việc bổ sung thêm các nội dung gắn với xu hướng phát triển hiện đại của kinh tế, khoa học, đời sống xã hội và những vấn đề cấp thiết có tính toàn cầu (như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính…).

Việc tích hợp trong môn Toán cũng được thực hiện xoay quanh ba mạch kiến thức gồm: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Ngoài ra, các chủ đề, nội dung các kiến thức Toán còn được khai thác, sử dụng trong các môn học khác như Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ…

Bên cạnh đó, yêu cầu về hoạt động...

2,933 Read
182 Share
(265)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang