Đề xuất xác minh ngẫu nhiên các bản kê khai tài sản

Ngày đăng: 13/02/2020
3,589 Read
239 Share
Cán bộ từ giám đốc sở trở lên phải nộp bản kê khai tài sản về Thanh Tra Chính phủ và các bản kê khai có thể được xác minh ngẫu nhiên hàng năm.

Thanh tra Chính phủ đang công bố dự thảo nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để lấy ý kiến góp ý. VnExpress phỏng vấn TS Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), về nội dung dự thảo này.

- Vì sao Thanh tra Chính phủ xây dựng nghị định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập lúc này, thưa ông?

- Việc kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập là biện pháp phòng ngừa tham nhũng rất quan trọng. Thực tế cho thấy trên thế giới đã làm việc này và rất hiệu quả. Tại Việt Nam, từ năm 1998 đã thực hiện biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để phòng chống tham nhũng. Từ đó đến nay chế định này được thực thi thường xuyên. 

Tuy nhiên qua quá trình tổng kết, đánh giá thì kê khai của người có chức vụ, quyền hạn còn mang nặng tính hình thức. Số lượng kê khai thì đông đảo, từ năm 1996 đã có hơn một triệu bản kê khai, phần nhiều rất đúng thời hạn nhưng kết cục không được như mong đợi vì không có tác dụng đẩy lùi, phát hiện tham nhũng.

Để kiểm soát tài sải, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có tác dụng cao và thực tế hơn thì phải có một văn bản quy phạm cụ thể hơn, từ đó dự thảo nghị định này được xây dựng. 

Ông Đình Văn Minh, Vụ trưởng Pháp chế Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hoàng Thuỳ

Ông Đình Văn Minh, Vụ trưởng Pháp chế Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hoàng Thuỳ

- Dự thảo nghị định này khắc phục hạn chế của quy định trước đây như thế nào?

- Trước đây pháp luật chỉ quy định những trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, gồm một số cán bộ cấp xã và cán bộ từ phó phòng của UBND cấp huyện trở lên. Nay sửa đổi theo hướng phân biệt hai nhóm kê khai lần đầu và kê khai hàng năm. 

Tất cả cán bộ, công chức (gồm những người mới được tuyển dụng), sỹ quan quân đội, công an và người giữ chức vụ từ phó phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập đều phải kê khai tài sản, thu nhập. Đây là nhóm kê khai lần đầu. Diện phải kê khai hàng năm thu hẹp hơn, gồm người giữ chức vụ từ giám đốc sở trở lên, người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân.

Dự thảo nghị định nêu rõ 13 ngạch công chức như điều tra viên, thẩm phán, thanh tra viên, kiểm tra viên ngành thuế, hải quan...; gần 90 vị trí lãnh đạo từ phó phòng trở lên trong một số lĩnh vực phải kê khai hàng năm.

Như vậy tuy lần này diện kê khai tài sản, thu nhập rộng hơn, gồm tất cả cán bộ, công chức, tuy nhiên đó chỉ là bản kê khai lần đầu để lưu hồ sơ, cần thiết đối chiếu sau này; còn thực tế những người phải kê khai hàng năm đã được thu hẹp, có trọng tâm hơn và qua đó sẽ được kiểm soát tập trung hơn.

- Dự thảo nghị định bổ sung nhiều loại tài sản phải kê khai so với nghị định cũ, trong đó có cả đồ thờ cúng, đồ treo tường, đồ gỗ mỹ nghệ, tranh ảnh, tiền điện tử giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Đâu là cơ sở để Thanh tra Chính phủ đưa ra đề xuất này?

- Về cơ bản các loại tài sản, thu nhập phải kê khai gồm nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên và tài sản, tài khoản ở nước ngoài. 

Pháp luật là phải phản ánh cuộc sống hiện thực. Việc kê khai tài sản cũng thế, các loại tài sản kể trên trước kia có thể chưa có giá trị nhưng theo thời gian nó lại có giá trị cao nên...

3,589 Read
239 Share
(398)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang