Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Tiến hành công tác nhân sự

Ngày đăng: 12/12/2017
2,967 Read
197 Share
Sáng 12/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bước vào phiên làm việc thứ tư với nội dung về công tác nhân sự.
Tại phiên làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn khóa X Bùi Quang Huy trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh ý chí, hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới; có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện; tăng cường cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; đảm bảo tính kế thừa và phát triển sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận...
2,967 Read
197 Share
(269)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang