Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày đăng: 30/11/2017
2,057 Read
113 Share
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ - Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh làm Trưởng đoàn, đến thăm và báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo lần thứ VIII.
Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Với chủ đề "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển", Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra từ ngày 19 - 22/11/2017 đã thành công rực rỡ, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào Phật tử và nhân dân cả nước. Đại hội tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa chính trị, xã hội, là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của đất nước giai đoạn 2016 - 2021.

Đại hội đã thống nhất tái suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; suy tôn 96 thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử 225 Ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự; thực hiện nghi thức tấn phong 1.864 tăng, ni lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư. Đồng thời, Đại hội nhất trí đề ra 9 mục tiêu công tác nhiệm kỳ 2017-2022, nhấn mạnh tới vấn đề kỷ cương, pháp luật, từ đó phát triển Phật pháp tới nhân dân, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Trải qua 36 năm trưởng thành, phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VII (2012-2017). Đại hội lần thứ VIII khẳng định sự phát triển về nhiều mặt, sự đoàn kết thống...
2,057 Read
113 Share
(186)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang