Cán bộ tự nguyện nghỉ việc được trợ cấp gần 600 triệu đồng

Ngày đăng: 25/12/2019
2,531 Read
148 Share
Hà Tĩnh Nhằm tránh tình trạng dư người sau sáp nhập xã, tỉnh sẽ chi trả từ 10 đến gần 600 triệu đồng cho cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ việc.

Chính sách trên được áp dụng theo Nghị quyết 164 về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021 được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua ngày 20/8; và theo Nghị định 108/2014 về tinh giản biên chế.

Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 23/12, toàn tỉnh có 129 cán bộ, công chức, 48 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 7 cán bộ, công chức cấp huyện nghỉ việc được hưởng chính sách theo Nghị...

2,531 Read
148 Share
(281)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang