Bế mạc Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng: 09/12/2017
2,681 Read
223 Share
Sau 3 ngày làm việc, ngày 9/12, Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã họp phiên bế mạc.

Đầu sư Thượng tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh cao Đài Tây Ninh nhận quà chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại hội đã thông qua báo cáo hành đạo nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng hành đạo nhiệm kỳ 2017 - 2022; biểu quyết thông qua danh sách cầu phong, cầu thăng cho trên 1.500 chức sắc, chức việc, lễ sanh, giáo hữu và các phẩm hàm tương đương trở lên và đề đạt các ý kiến, nguyện vọng của nhân sanh gửi đến Hội thánh, đóng góp cho việc hành đạo nhiệm kỳ 5 năm tới.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng hơn 1.500 chức sắc, lễ sanh, giáo hữu và các phẩm hàm tương đương của hơn 400 họ đạo Cao Đài trong cả nước.

Đầu sư Thượng tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh chủ trì Đại hội.

Báo cáo việc hành đạo nhiệm kỳ 5 năm qua của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nêu rõ, Hội thánh đã hướng dẫn toàn đạo tăng cường đoàn kết trong nội bộ đạo và các tổ chức xã hội; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các mặt công tác xã hội, từ thiện; hướng dẫn toàn đạo luôn tuân tùng kỷ cương phép nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong nhiệm kỳ, Hội Thánh đã mở 7 khóa hạnh đường cho trên 1.000 chức sắc, giáo hữu, lễ sanh và các phẩm cấp tương đương để bồi dưỡng giáo lý, nâng cao năng lực hoạt động đạo. Hội thánh cũng đã bổ nhiệm mới và bổ nhiệm bổ sung nhân sự cho 28 Ban đại diện Hội thánh, củng cố 409 Ban cai quản họ đạo, từng bước ổn định được hệ thống hành đạo trong cả nước.

Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã biểu quyết thông qua các nhiệm vụ, phương hướng hành đạo cho nhiệm kỳ 5 năm tới là: Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ đạo, các tổ chức xã hội; tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện; hướng dẫn toàn đạo làm tròn bổn phận công dân, nghiêm tùng kỷ cương phép nước, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; củng...
2,681 Read
223 Share
(267)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang