Xây lắp điện 1 (PC1) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%

Ngày đăng: 17/11/2020
3,045 Read
253 Share
Ngày 2/12 tới đây, CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1, mã chứng khoán PC1 – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trá cổ tức năm 2019.

Ngày 2/12 tới đây, CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1, mã chứng khoán PC1 – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trá cổ tức năm 2019.

Xây lắp điện 1 (PC1) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% - Hình 1

Theo đó, PCC1 dự kiến phát hành hơn 31,86 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 20%, tướng ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương ứng hơn 31,86 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của công ty.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, tính đến 31/12/2019 PCC1 còn hơn 933 tỷ đồng lơi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 130 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 47 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 711 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về kết quả kinh doanh mới nhất, PCC1 cho biết, 9 tháng đầu năm 2020 đạt doanh thu 4.184 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 23,9% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 7.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 469 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 25% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%.

Như vậy, sau 9 tháng, PCC1 đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý III, tiền và tương đương tiền Công ty còn 1.028 tỷ đồng (tăng 461 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó có 300 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, 702 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Còn tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng giảm...

3,045 Read
253 Share
(276)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang