Tôi muốn nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi có được không?

Ngày đăng: 11/02/2019
2,890 Read
169 Share
Chúng tôi muốn nhận nuôi con nuôi mang quốc tịch Nhật Bản, 14 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam. (Vũ Thơ)

Theo khoản 3 điều 28 Luật Nuôi con nuôi, công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi là thuộc một trong các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, khoản 2 điều 29 quy định: Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Như vậy, muốn nhận nuôi con nuôi mang quốc tịch Nhật Bản, trước tiên vợ chồng bạn phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

- Có tư...

2,890 Read
169 Share
(320)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang