SSI Research: FTSE và V.N.M ETF không thay đổi danh mục trong kỳ cơ cấu quý II

Ngày đăng: 19/05/2020
3,573 Read
198 Share
Hai chỉ số FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index sẽ không có thay đổi về cấu phần trong kỳ cơ cấu danh mục quý II.

Hai chỉ số FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index sẽ không có thay đổi về cấu phần trong kỳ cơ cấu danh mục quý II.

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có thể mua thêm cổ phiếu Vietcombank và Vinhomes.

V.N.M ETF sẽ mua thêm cổ phiếu Vinhomes và Vingroup.

Dựa trên số liệu ngày 15/5, Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) ước tính 2 chỉ số FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index sẽ không có thay đổi về cấu phần. Danh mục ETF quý II sẽ được tính toán lại để phản ánh các thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) trong kỳ.

Tổng giá trị danh mục quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (do Deutsche Bank quản lý) đã giảm nhẹ so với cuối tháng 2 về mức 199 triệu EUR. Danh mục hiện duy trì 18 cổ phiếu thuộc sàn HoSE với tỷ trọng tối đa mỗi cổ phiếu là 15%.

Theo ước tính của SSI Research, Vietcombank sẽ được quỹ mua vào nhiều nhất với gần 1,5 triệu cổ phiếu và Vinhomes được mua khoảng 775.000 cổ phiếu.

SSI Research: FTSE và V.N.M ETF không thay đổi danh mục trong kỳ cơ cấu quý II - Hình 1

MVIS Vietnam Index (VanEck Vectors Vietnam ETF – V.N.M ETF) cũng không có thay đổi cổ phiếu thành phần. Danh mục hiện bao gồm 25 cổ phiếu, trong đó 15 cổ phiếu Việt Nam và 10 cổ phiếu ngoại có hoạt động kinh doanh có liên quan tới Việt Nam đang được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài.

Tổng giá trị danh mục quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF đã giảm 17% so với cuối tháng 2, về mức 314 triệu USD. Quỹ dự kiến sẽ mua thêm 766.000 cổ phiếu Vinhomes và 213.000 cổ phiếu Vingroup.

SSI Research: FTSE và V.N.M ETF không thay đổi danh mục trong kỳ cơ cấu quý II - Hình 2

Theo lịch trình tái cơ cấu danh mục kỳ quý II của các quỹ ETF ngoại, các chỉ số của MSCI sẽ cơ cấu sớm nhất vào ngày 29/5 để danh mục mới có hiệu lực từ đầu tháng 6. Trong khi đó FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 19/6.

SSI Research: FTSE và V.N.M ETF không thay đổi danh mục trong kỳ cơ cấu quý II - Hình 3

Lịch trình tái cơ cấu danh mục quý II của các quỹ ETF ngoại

3,573 Read
198 Share
(397)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang