Mẹ nợ tiền, con có nghĩa vụ trả thay không?

Ngày đăng: 14/08/2019
3,568 Read
273 Share
Mẹ tôi vay 200 triệu đồng của nhóm xã hội đen và giờ nhiều người đến nhà đòi trong khi bà đang nằm viện. (Linh Huyền)

Chủ nợ gây sức ép, yêu cầu anh em chúng tôi trả nợ thay. Tôi muốn hỏi, chúng tôi có nghĩa vụ trả thay không, kể cả khi mẹ tôi qua đời. Bố tôi đã mất cách đây 5 năm.

Luật sư trả lời

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài...

3,568 Read
273 Share
(355)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang