Giấy tờ công chứng có giá trị trong bao lâu?

Ngày đăng: 08/10/2020
2,855 Read
203 Share
Tôi làm một số thủ tục hành chính có sử dụng bản sao công chứng, chứng thực nhưng bị từ chối với lý do bản sao thực hiện đã quá 6 tháng. Xin hỏi, việc này căn cứ quy định gì? (Thanh Lan)

Luật sư tư vấn

Đầu tiên chúng ta cần hiểu pháp luật quy định về giá trị của văn bản chứng thực, văn bản công chứng ra sao.

Văn bản chứng thực theo khoản 1, 2 điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định: "Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...".

Văn bản công chứng theo Luật Công chứng Số: 53/2014/QH13 không có quy định về thời hạn có hiệu lực của bản công chứng, chứng thực.

Từ đó, tôi cho rằng bản sao công chứng, chứng thực không bị giới hạn về khoảng thời gian có hiệu lực. Văn bản có giá trị vô thời hạn.

Bản sao được công chứng, chứng thực có thể chia thành hai loại, xét dưới góc độ thực tiễn:

Bản sao "vô hạn": Được chứng thực từ giấy phép lái xe, bảng điểm, bằng cử nhân... có giá trị vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Bản sao "hữu hạn": Được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như Giấy chứng minh nhân dân (15 năm), Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng)... thì bản sao chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn bản gốc còn hạn sử dụng. Tuy...

2,855 Read
203 Share
(285)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang