FPT công bố lợi nhuận tháng 10 đạt 535 tỷ đồng, tăng 10%

Ngày đăng: 18/11/2020
3,558 Read
237 Share
Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán FPT – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2020.

Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán FPT – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2020.

FPT công bố lợi nhuận tháng 10 đạt 535 tỷ đồng, tăng 10% - Hình 1

Theo đó, trong tháng 10/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.414 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,2% và 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 23.635 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.349 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,4% và 8,9% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 10 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 79% kế hoạch kế hoạch lợi nhuận cả năm (5.510 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu chuyển đổi số 10 tháng đạt 2.704 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet và low code.

Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt 10.944 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 4.387 tỷ đồng, tăng 16,1%.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản ở mức 37.758 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 18,4% lên 22.473 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 6% lên 15.284 tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 7.543 tỷ đồng lên 11.926 tỷ đồng, con số này ở quý II là 10.883 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 3.453 tỷ đồng lên 4.307 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng từ...

3,558 Read
237 Share
(395)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang