Dự thảo các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày đăng: 01/04/2020
2,372 Read
139 Share
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Nhà nước và doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo đảm đời sống cho người lao động bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu.

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 1/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Dự thảo nêu rõ, có 4 nguyên tắc hỗ trợ gồm: 

1. Các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu. 

2. Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo đảm đời sống cho người lao động; 

3. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; 

4. Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện.

Nội dung hỗ trợ:

1. Hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/tháng trong 3 tháng cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; 

2. Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo; 

3. Hỗ trợ 1,8 triệu/tháng trong 3 tháng cho lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, giảm thu nhập; 

4. Người sử dụng lao động được vay ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng với mức vay tối đa là 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị nghỉ việc trong 3 tháng; 

5. Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 đối với các hộ cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

6. Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 4 đến tháng 6 cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có cam kết, hợp đồng lao động mất việc làm. 

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên...

2,372 Read
139 Share
(263)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang