Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Ngày đăng: 13/01/2020
3,441 Read
202 Share
Trong số đó đang chú ý PAN Group sẽ phát hành hơn 43 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%, Thép Pomina cũng phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức…

Trong số đó đang chú ý PAN Group sẽ phát hành hơn 43 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%, Thép Pomina cũng phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này - Hình 1

Tuần mới từ 13/1 đến 17/1/2020 có 12 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó đang chú ý PAN Group sẽ phát hành hơn 43 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%, Thép Pomina cũng phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 13/1/2020: VRG, TTC, LIG, ISH, STD

CTCP Phát triển đô thị KCN cao su Việt Nam (VRG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 3/2/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nhân sự công ty.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/2/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

CTCP licogi 13 (LIG) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 5/3/2020.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/2/2020.

CTCP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Tây Đô (STD) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/1/2020.

Ngày 14/1/2020: PAN, QPH

Ngày 14/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 43,2 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 432 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên BCTC năm 2018 và BCTC giữa niên độ năm 2019 đã soát xét.

Trên BCTC hợp nhất năm 2018 của PAN Group thể hiện, doanh thu năm 2018 đạt 7.828 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế còn tăng 12,8%, lên mức 567 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 334 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2018 PAN Group ghi nhận còn 1.677 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 200 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 15 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

PAN Group cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu thuần giảm 2,2%, còn gần 5.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngược lại tăng 1,9%, lên gần 294 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Quế...

3,441 Read
202 Share
(344)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang