Cha mẹ có quyền quản lý tiền mừng tuổi của con?

Ngày đăng: 04/02/2019
2,620 Read
217 Share
Tết này, cháu 15 tuổi thì có được quản lý và sử dụng tiền mừng tuổi vào những việc theo ý của mình không? (Phạm Thị Thơ)

Luật sư trả lời

Theo khoản 1 điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền có tài sản riêng của con: Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Bên cạnh đó, khoản 1, 2 Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quản lý tài sản riêng của con quy định như sau:

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài...

2,620 Read
217 Share
(289)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang