Cách phân biệt cơ bản các loại bảo hiểm đang được bán để bạn lựa chọn đúng với hoàn cảnh của mình

Ngày đăng: 27/09/2020
3,169 Read
264 Share
Bảo hiểm được chia thành rất nhiều loại sản phẩm theo phương diện đối tượng được bảo hiểm, tính chất hoạt động hoặc phương thức tham gia.

Bảo hiểm được chia thành rất nhiều loại sản phẩm theo phương diện đối tượng được bảo hiểm, tính chất hoạt động hoặc phương thức tham gia.

Bảo hiểm thương mại

Trên thị trường có 3 loại hình bảo hiểm thương mại bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe như sau:

1. Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm 7 loại sau:

Bảo hiểm sinh kỳ

Sự khác biệt của bảo hiểm sinh kì so với các loại bảo hiểm nhân thọ khác ở chỗ, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sinh kì có ý nghĩa như một hình thức tiết kiệm để người được bảo hiểm sử dụng tiển bảo hiểm duy trì cuộc sống sau mốc thời gian được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ

Theo hợp đồng bảo hiểm tử kì, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Khác với bảo hiểm trọn đời, trong bảo hiểm tử kì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cam kết bảo hiểm cho sự kiện chết của người được bảo hiểm trong thời hạn xác định

Bảo hiểm hỗn hợp

Là hình thức bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm trọn đời

Áp dụng bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Cách phân biệt cơ bản các loại bảo hiểm đang được bán để bạn lựa chọn đúng với hoàn cảnh của mình - Hình 1

Ảnh minh họa.

Áp dụng cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Do phương thức trả tiền bảo hiểm theo các kì hạn thỏa thuận trước nếu người được bảo hiểm tiếp tục sống sau thời hạn xác định nên bảo hiểm trả tiền định kì thực chất là bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm hưu trí

Áp dụng cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Với hình thức tham gia bảo hiểm này, người mua bảo hiểm là người quyết định phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào nguồn quỹ nào bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư (tương ứng với số phí đóng bảo hiểm).

Giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau. Rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại.

2. Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe sẽ bao gồm 3 loại sau:

Bảo hiểm tai nạn con người

Là sản phẩm bảo hiểm cho những trường hợp bị tổn thương thân thể hoặc tử vong do tai nạn.

Bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm y tế thương mại hay còn gọi là bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhằm mục đích hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn…

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Là sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người tham gia trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản …

3. Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ giúp bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ sẽ bao gồm 10 loại:

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại:

Dành cho đối tượng tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Bảo hiểm hàng hóa:

Dành cho vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không.

Bảo hiểm hàng không:

Dành riêng cho hoạt động của máy bay và những rủi ro liên quan đến quá trình vận chuyển bằng đường hàng không (bao gồm hàng hóa và con người).

Bảo hiểm xe cơ giới:

Dành cho xe cơ giới nhằm bồi thường cho chủ xe khi không may xảy ra rủi ro liên quan đến con người, chiếc xe hoặc hàng hóa trên xe.

Ngoài bảo hiểm bắt buộc, chủ xe cơ giới và có thể mua thêm sản phẩm tự nguyện: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe; Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

Bảo hiểm cháy, nổ:

Dành cho các thiệt hại xảy ra đối với tài sản của cơ sở được bảo hiểm khi không may xảy ra rủi ro cháy, nổ.

Cách phân biệt cơ bản các loại bảo hiểm đang được bán để bạn lựa chọn đúng với hoàn cảnh của mình - Hình 2

Ảnh minh họa....

3,169 Read
264 Share
(352)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang