Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý cư trú thông qua mã số định danh cá nhân

Ngày đăng: 23/05/2020
3,109 Read
221 Share
Chính phủ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú thông qua mã số định danh cá nhân.

Sáng 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về cư trú, đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư ở nước ta.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa họ c, công nghệ tiên tiến vào đăng ký, quản lý cư trú đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú; trong đó, việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết.

Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý cư trú thông qua mã số định danh cá nhân  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: Quochoi.vn)

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp lần này gồm 7 chương, 43 điều (tăng 1 chương (Chương III – Nơi cư trú) và tăng 1 điều so với Luật Cư trú hiện hành; trong đó, bổ sung 12 điều, bỏ 08 điều, chỉnh lý 24 điều).

Một trong các vấn đề đáng chú ý là dự thảo luật Cư trú sửa đổi lần này là đề xuất bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo đó, thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú được sửa đổi theo hướng cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật thông tin địa chỉ thường trú, tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin về nơi thường trú, tạm trú của họ vào các cơ sở dữ liệu này mà không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc thực hiện quản lý dân cư thông qua phương thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn...

3,109 Read
221 Share
(310)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang