2 trường hợp được kiểm soát, chi phối với doanh nghiệp bị mua lại

Ngày đăng: 27/03/2020
3,674 Read
244 Share
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018. Nghị định này có nội dung quy định 2 trường hợp được kiểm soát, chi phối với doanh nghiệp bị mua lại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018. Nghị định này có nội dung quy định 2 trường hợp được kiểm soát, chi phối với doanh nghiệp bị mua lại.

Theo đó, quy định việc kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị mua lại;

2 trường hợp được kiểm soát, chi phối với doanh nghiệp bị mua lại - Hình 1

Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trên 50% tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong toàn bộ hoặc một ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp bị mua lại đó.

Ngoài ra, quy định quyền của doanh nghiệp mua lại đối với doanh nghiệp bị mua như sau: Trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp bị mua lại. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp bị mua lại. Quyết định những vấn đề quan trọng...

3,674 Read
244 Share
(333)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang