Bí mật đời tư được bảo vệ tại Mỹ như thế nào?

Ngày đăng: 10/07/2018
3,220 Read
265 Share
Nếu bị xâm phạm không gian cá nhân hoặc riêng tư, bạn có quyền khởi kiện, đòi bồi thường.

Theo giáo sư William Prosser thuộc Đại học luật Berkeley, pháp luật Mỹ không tồn tại định nghĩa chính xác về quyền riêng tư. Quyền này được hàm chứa trong bốn căn cứ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tương ứng với bốn dạng hành vi sau: xâm phạm vào đời sống riêng, chiếm đoạt tên hoặc hình ảnh, tiết lộ bí mật đời tư và công khai thông tin dễ gây hiểu lầm.

Xâm phạm đời sống riêng

Người nào cố ý xâm phạm vào đời sống riêng hoặc việc riêng tư của người khác bằng phương thức vật lý hoặc phương thức khác có thể phải chịu trách nhiệm nếu hành vi đó có tính chất xúc phạm nghiêm trọng với một người bình thường.

Theo dõi người khác qua camera là hành vi xâm phạm bí mật đời tư. Ảnh: Pepperdom.

Theo dõi người khác qua camera là hành vi xâm phạm bí mật đời tư. Ảnh: Pepperdom.

Để chứng minh được lỗi này, nguyên đơn phải trình bày trước tòa những yếu tố sau:

1. Bị đơn xâm phạm không gian cá nhân hoặc riêng tư của nguyên đơn. Định nghĩa “xâm phạm” ở đây rất rộng, có thể là:

- Xâm phạm bằng phương thức vật lý vào nơi mà nguyên đơn chỉ dành riêng cho mình.

- Sử dụng giác quan để nhìn hoặc nghe trộm việc riêng tư của nguyên đơn (ví dụ dùng ống nhòm nhìn trộm).

- Các phương thức khác để điều tra hoặc tìm hiểu về chuyện riêng của nguyên đơn (ví dụ: thu thập trái phép báo cáo tín dụng của người khác).

2. Hành vi xâm phạm phải có tính chất xúc phạm nghiêm trọng với một người bình thường.

3. Sự can thiệp vào đời tư của nguyên đơn phải có thật. (Nếu sự việc diễn ra ở nơi công cộng thì không tồn tại sự riêng tư và nguyên đơn không được bảo vệ).

Chiếm đoạt tên hoặc hình ảnh

Hành vi chiếm đoạt tên hoặc hình ảnh xảy ra khi một người sử dụng tên hoặc hình ảnh của người khác để thu lợi riêng cho mình. Một người được độc quyền kiểm soát đối với giá trị thương mại gắn với tên và hình ảnh của mình để ngăn ngừa người khác lợi dụng chúng khi chưa được cho phép. Tương tự như bảo hộ thương hiệu, đối tượng được bảo vệ trong trường hợp này là tên và hình ảnh của cá nhân.

Giả chữ ký cũng là một dạng hành vi chiếm đoạt tên và hình ảnh.
3,220 Read
265 Share
(353)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang