Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 22

Ngày đăng: 06/10/2016
5,202 Read
227 Share
Tin8 - Một câu nói có thể hủy hoại tương lai của một con người. Nhưng cũng chỉ một câu nói cũng có sức mạnh khơi gợi tiềm lực của bất kỳ ai đó trong những lúc bế tắc, tuyệt vọng. Dưới đây là những câu nói mà chỉ cần đọc qua một lần, bạn sẽ thấy thấm thía một đời.

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

HẠ MIÊN (Inforaphic Tin8)

5,202 Read
227 Share
(428)
:

1 Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 15

Ngày đăng: 28/09/2016
Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 15 Tin8 - Một câu nói có thể hủy hoại tương lai của một con người. Nhưng cũng chỉ một câu nói cũng có sức mạnh khơi gợi tiềm lực của bất kỳ ai đó trong những lúc bế tắc, tuyệt vọng. Dưới đây là những câu nói mà chỉ cần đọc qua một lần, bạn sẽ thấy thấm thía một đời.

2 Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 13

Ngày đăng: 27/09/2016
Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 13 Tin8 - Một câu nói có thể hủy hoại tương lai của một con người. Nhưng cũng chỉ một câu nói cũng có sức mạnh khơi gợi tiềm lực của bất kỳ ai đó trong những lúc bế tắc, tuyệt vọng. Dưới đây là những câu nói mà chỉ cần đọc qua một lần, bạn sẽ thấy thấm thía một đời.

3 Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 11

Ngày đăng: 23/09/2016
Những câu nói truyền cảm hứng - Phần 11 Tin8 - Một câu nói có thể hủy hoại tương lai của một con người. Nhưng cũng chỉ một câu nói cũng có sức mạnh khơi gợi tiềm lực của bất kỳ ai đó trong những lúc bế tắc, tuyệt vọng. Dưới đây là những câu nói mà chỉ cần đọc qua một lần, bạn sẽ thấy thấm thía một đời.
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang