Luân chuyển cán bộ

Ngày đăng: 14/07/2020
2,081 Read
160 Share

Cụ tổ năm đời của tôi đậu phó bảng, làm quan nhiều nơi, song chưa bao giờ được bổ nhiệm làm quan ở nơi cụ sinh ra.

Cụ là Nguyễn Sỹ Ấn. Cụ thi đậu phó bảng năm Giáp Thìn - Thiệu Trị 4 (1844). Khoa thi này có 281 cử nhân cả nước hội tụ về Huế tham dự, nhưng chỉ lấy đậu 10 tiến sĩ, 15 phó bảng. Cụ là một trong 15 người thi đậu phó bảng năm đó. Sau kỳ thi, cụ được bổ nhiệm làm quan ở nhiều nơi như tri huyện Kim Thành (1846), tri huyện Bố Trạch (1847), tri phủ Kiến Thụy (1848), hàn lâm viện thị giảng (1852)... Điều đặc biệt là cụ chưa bao giờ được bổ nhiệm làm quan ở quê nhà. Chỉ khi mất, thi thể cụ mới được đưa về an táng ở quê, nay là Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.

Không bổ nhiệm làm quan ở quê nhà là một cách áp dụng Luật Hồi tỵ nghiêm ngặt hơn dưới thời nhà Nguyễn. Luật Hồi tỵ, sử dụng cách diễn đạt hiện đại, là luật né tránh xung đột lợi ích. Những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê... không được làm cùng một chỗ. Luật Hồi tỵ được ban hành đầu tiên dưới thời vua Lê Thánh Tông (1442-1497). Dưới thời Minh Mạng (1791-1841), Luật này còn được bổ sung thêm nhiều quy định nghiêm ngặt hơn. Trong đó có quy định quan lại không được làm quan ở chính quê mình, quê vợ, thậm chí cả ở nơi đi học lúc còn trẻ. Tìm hiểu gia phả, tôi nhận ra rằng, tránh xung đột lợi ích trong việc thực thi công vụ là một nguyên tắc được cha ông ta hết sức coi trọng.

Ngày nay, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng và Nhà nước có lẽ cũng là một cách áp dụng Luật Hồi tỵ trong tình hình mới. Bộ Công An mới đây thực hiện rất hiệu quả chủ trương này. Trước đại hội Đảng bộ của các tỉnh, hàng loạt các giám đốc sở công an đã được điều chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Ở mức cao hơn, một số các bí thư tỉnh ủy cũng đang được Bộ Chính trị luân chuyển giữa các tỉnh. Chủ trương này chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng quản trị công của đất nước. Đặt biệt, khi luân chuyển cán bộ nhắm một lúc vào cả hai mục đích: không để các cán bộ lãnh đạo giữ chức tại quê hương mình; không để họ tại vị ở một nơi quá lâu.

Trước hết, việc luân chuyển cán bộ giúp bảo đảm nguyên tắc hồi tỵ - nghĩa là không để xảy ra xung đột lợi ích trong thực thi công vụ. Nắm giữ quyền lực công là để phục vụ lợi ích công. Tuy nhiên, sử dụng quyền lực công vì mục đích tư lại rất dễ xảy ra.

Vừa qua, ở không ít địa phương và bộ ngành, hiện tượng cất nhắc, đề bạt con cháu, người thân của lãnh đạo xảy ra khá phổ biến. Việc này vừa ảnh hưởng tiêu cực đến sự chính danh của chính quyền, vừa làm cho quản trị công kém hiệu quả. Lý do là vì người tài đã không còn cơ hội để được lựa chọn. Cho dù các trường hợp đề bạt nói trên có đúng quy trình đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn chúng đều vi phạm Luật Hồi tỵ.

Thứ hai, việc điều chuyển cũng cắt đứt mối quan hệ thân hữu có thể đang tồn tại. Đầu tư vào quan hệ để làm ăn là một thực tế nhức nhối hiện nay. Đã làm lãnh đạo của một...

2,081 Read
160 Share
(189)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang