Khi Sài Gòn chơi Facebook cùng 500 anh em ở các quận huyện

Ngày đăng: 07/04/2018
4,017 Read
251 Share
Mỗi dòng status của mỗi quận đại diện cho nỗi lòng của 501 anh em ở các quận khác nên được hưởng ứng nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng.

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Mô tả hình

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Facebook, người Sài Gòn, Sài Gòn có bao nhiêu quận, Tin8

Nguồn: Sài Gòn Của Tôi

 

4,017 Read
251 Share
(388)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang