Thắt chặt việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm

Ngày đăng: 10/02/2018
3,444 Read
213 Share
Sở GD&ĐT Bến Tre vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm.

Thắt chặt việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm 

ảnh minh họa

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức dạy thêm học thêm trong trường và các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường tự kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện tất cả những hạn chế về dạy học thêm.

Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường đối với giáo viên đã được cấp phép để chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm nếu vi phạm quy định dạy thêm học thêm.

Chú trọng vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Kiên quyết, xử lý giáo viên vi phạm về dạy thêm học thêm theo quy định của pháp luật.

Dừng cấp phép mới cho các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; dừng cấp phép mới cho giáo viên (nơi mà trường có tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường) tham gia dạy thêm ngoài nhà trường trong toàn tỉnh.

Thắt chặt việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm. Dừng cấp giấy phép xin gia hạn dạy thêm học thêm nếu cơ sở dạy...

3,444 Read
213 Share
(310)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang