Giải tán Phòng Giáo dục, giao quyền cho Hiệu trưởng bổ nhiệm Hiệu phó

Ngày đăng: 15/12/2017
3,586 Read
221 Share
Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng và là viên chức nhưng quy trình bổ nhiệm hiện nay giống như của hiệu trưởng là không phù hợp.

Giải tán Phòng Giáo dục, giao quyền cho Hiệu trưởng bổ nhiệm Hiệu phó 

Hiệu trưởng cần được tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm. (Ảnh minh hoạ: Tuoitre.vn)

Vấn đề tăng lương giáo viên và tinh giản biên chế luôn là đề tài rất nóng, nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước.

Nếu thực hiện tốt 2 vấn đề trên, chắc chắn mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho giáo dục mà còn làm tinh thần làm việc hăng say, tích cực, và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, thời đại “công nghiệp 4.0”  tất cả mọi việc đều được xử lý bằng tự động hóa với tin học nên Phòng giáo dục đã hết sứ mệnh lịch sử.

Đây là giai đoạn tốt nhất để “giải tán” tất cả Phòng giáo dục trên cả nước.

Bỏ Phòng giáo dục không chỉ làm chỉ làm tinh giản biên chế mà còn giảm khâu trung gian tránh chồng chéo trong quản lý, không làm phức tạp thêm công việc.

Phòng giáo dục không giúp được gì cho giáo dục phát triển mà chỉ gây thêm sự rắc rối, phức tạp không đáng có và can thiệp quá sâu vào các vấn đề của trường.

Bên cạnh đó, việc bỏ Phòng giáo dục còn làm tăng thêm quỹ đất cho nhà nước, có thể thành lập công ty, xí nghiệp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bỏ Phòng giáo dục quận, huyện sẽ tăng thêm tinh thần trách nhiệm cho hiệu trưởng, tăng tính tự chủ, tự quyết và chịu trách nhiệm của các trường.

Nhân bàn về tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hiệu trưởng các trường, tôi xin tiếp tục đề xuất về việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường.

Việc bổ nhiệm hiệu trưởng các trường do Phòng giáo dục quản lý như quy định hiện hành theo các bước:

Thông qua Đảng Ủy xã/ phường, Phòng giáo dục kết hợp Phòng nội vụ lấy phiếu tín nhiệm tại nơi công tác sau đó tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định theo tôi là ổn.

Nếu sau này bỏ Phòng giáo dục thì Phòng nội vụ trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm và tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là công chức nên việc bổ nhiệm như trên là đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp Huyện.

Nhưng việc phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng và là viên chức nhưng quy trình bổ nhiệm hiện nay giống như của hiệu trưởng vẫn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ký là không phù hợp.

Thiết nghĩ phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng, thực hiên chức năng thống kê, hỗ trợ cho hiệu trưởng nên để hiệu trưởng đề xuất, lấy phiếu tín nhiệm công khai tại đơn vị và trực tiếp ký quyết định bổ nhiệm.

Thực hiện như trên tăng tính tự chủ cho trường, giảm thủ tục hành chính, tăng quyền hạn và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn phó hiệu trưởng của mình.

Hết nhiệm kỳ nếu lấy phiếu tín nhiệm thấp hoặc không làm được việc, hiệu trưởng có thể ký quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng khác.

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng, nhà nước về trường học do mình phụ trách nên để hiệu trưởng lựa chọn, ký quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Tránh tình trạng bổ nhiệm phó hiệu trưởng không làm việc được cùng hiệu trưởng;

Tránh tình trạng trường đề xuất phó hiệu trưởng nhưng Phòng giáo dục không đồng ý, hay Phòng giáo dục đồng ý nhưng Uỷ ban nhân dân huyện không đồng ý, có khi quy trình bổ nhiệm phó hiệu trưởng...

3,586 Read
221 Share
(394)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang