[INFOGRAPHIC] Những lợi ích của thẻ Căn cước công dân mà không phải ai cũng biết

Ngày đăng: 10/08/2015
7,422 Read
196 Share
Theo luật Căn cước công dân, từ ngày 1/1/2016, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân. Vậy thẻ căn cước này nó sẽ có giá trị và lợi ích như thế nào đối với công dân Việt Nam?

[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 2[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 3[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 4[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 5[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 6[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 7[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 8[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 9[INFOGRAPHIC]  Những điểm lợi của thẻ Căn cước công dân so với Giấy CMND mà không phải ai cũng biết 10Một trong những mục tiêu chính của việc phát hành thẻ Căn cước công dân chính là hướng tới xây dựng một Chính phủ điện tử - Ảnh: Ezlaw

Một trong những mục tiêu chính của việc phát hành thẻ Căn cước công dân chính là hướng tới xây dựng một Chính phủ điện tử - Ảnh: Ezlaw

 

Các thông tin sau đây sẽ  được lưu giữ lại : 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu.

Họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

ANNA (Tin8, Theo Ezlaw)

7,422 Read
196 Share
(300)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang