Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2)

Ngày đăng: 20/02/2018
3,161 Read
262 Share
Đơn giản hay phức tạp, hãy thử ngay thôi nào!

 Tìm 2 điểm trong phim "The X-Files"

Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2)

=> Đáp án

 Tìm 5 điểm trong phim "Sex and the City"

Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2) - 1

=> Đáp án

 Tìm 3 điểm trong phim "Doctor Who"

Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2) - 2

=> Đáp án

 Tìm 2 điểm trong phim "Lost"

Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2) - 3

=> Đáp án

 Tìm 3 điểm trong phim "Vikings"

Quiz: Mắt tinh tìm điểm khác biệt trong phim nổi tiếng (2) - 4

=> Đáp án

Ốc Sên

3,161 Read
262 Share
(315)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang